KU Open House ครั้งที่ 25

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา โครงการเลือกแนวทางวางอนาคต ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ และ OPEN HOUSE Kasetsart University @BKK วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
อย่าพลาด!!! แวะบูธวิทยาลัยการชลประทาน รับของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับกันด้วย

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …