ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567  วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน 
            สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
                >>>  รอบที่ 1 Portfolio: โครงการช้างเผือก
                     67-TCAS1-White_Elephant.pdf (ku.ac.th)
 
 
              >>>  รอบที่ 2 Quota:
                      โครงการลูกพระพิรุณ (วิทยาลัยการชลประทาน รับบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ กรมชลประทานตามเงื่อนไขที่กำหนด) 67-TCAS2-Pra_Pirun_Quota.pdf (ku.ac.th)
 
                      โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (วิทยาลัยการชลประทานรับบุตรเกษตรกร ตามเงื่อนไขที่กำหนด และมีทุนการศึกษา 4 ปี แบบมีสัญญาผูกพันธ์) 67-TCAS2-Seed_to_Land_Quota.pdf (ku.ac.th)
 
                      โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตา 30 จังหวัด): สำหรับนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ รวม 30 จังหวัด 
 
                      โครงการโควต้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                      โครงการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับมก. (วิทยาลัยการชลประทาน รับนักเรียน
โรงเรียนชลประทานวิทยา ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 
 
             >>>  รอบที่ 3 Admission :
                     เลือกสมัครได้สูงสุด 10 อันดับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มทาง
  https://admission.ku.ac.th/majors/project/28/ และสมัครผ่านช่องทาง https://www.mytcas.com/
 

 

  ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรีเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (KU83)

 

  ศูนย์หนังสือ มก. เปิดจำหน่าย ชุดเครื่องหมายนิสิตสำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

 

   การแต่งกายนิสิตใหม่

 

 

"ประหยัดน้ำ ทางรอดต้านแล้ง
จะได้ไม่ขาดแคลน เวลาฉุกเฉิน.."
 
มาฟังเพลงสนุกๆ พร้อมช่วยกันประหยัดน้ำไปกับกรมชลประทาน
ในโครงการ "ประหยัดน้ำ ทางรอดต้านแล้ง