"ประหยัดน้ำ ทางรอดต้านแล้ง
จะได้ไม่ขาดแคลน เวลาฉุกเฉิน.."
 
มาฟังเพลงสนุกๆ พร้อมช่วยกันประหยัดน้ำไปกับกรมชลประทาน
ในโครงการ "ประหยัดน้ำ ทางรอดต้านแล้ง