พิธีเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 อาจารย์รสุ สืบสหการ พร้อมด้วยอาจารย์ปรเมนทร์ ขะพินิจ และนางสาวเจนจิรา แสนสาคร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทานให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องประชุมจงรักษ์ ไกรนาม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอบคุณภาพจาก PRKU - งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …