หลักสูตรการเตรียมความพร้อมยุวชลกร ภายใต้โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565

     ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวาทิตย์ บาลทิพย์ โทร. 02 669 3775 (เวลาทำการ) 

 

เปิดรับสมัครลูกเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานหรือได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ชลประทาน ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต เข้าอบรมหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมยุวชลกรภายใต้โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดนครนายก

 

 

 

สนใจสมัครเลย...เพียงสแกน QR Code

แล้วมารู้จักชีวิตวิศวกรชลประทาน และวิทยาลัยการชลประทาน กัน