ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปี 2564

 

ขอต้อนรับนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ประจำปีการศึกษา 2564

ชั้นปีที่ 1 (ชลกร 77) อย่างเป็นทางการ

          อาจารย์ชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน พร้อมด้วยคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์แบบสื่อสารสองทาง ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 โดยในปีนี้ มีนิสิตใหม่ทั้งสิ้นจำนวน 92 คน แบ่งเป็นนิสิตชาย 68 คน และ นิสิตหญิง 24 คน