วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดให้บริการยื่นขอ, รับ และตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา

ในช่องทางออนไลน์ทั้งหมด ได้แก่ ใบรายงานคะแนน (Transcript) และใบรับรองต่าง ๆ

 

แนวปฏิบัติในการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

>>> ขั้นตอนผู้ยื่นขอ

– นิสิตปัจจุบัน หรือมี account @ku.th ให้ login ด้วย account ดังกล่าว

– นิสิตเก่า ใช้ gmail account อื่นได้

– กรอกแบบฟอร์มยื่นขอที่นี่ (หรือคลิ๊กที่ แบนเนอร์ด้านล่าง)

ได้รับเอกสารผ่าน email ภายใน 3 วันทำการหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงิน

หมายเหตุ : ศิษย์เก่า รหัสก่อน 46 ท่านจะได้รับเอกสารเป็นกระดาษลายน้ำ กรุณาทำความเข้าใจอย่างรอบคอบ

 

>>> ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร

– 20 บาท ต่อประเภท (ราคาพิเศษสำหรับช่วยเหลือเยียวยาในช่วงวิกฤติการณ์ Covid-19 นี้เท่านั้น)

– ชำระออนไลน์ผ่านบัญชีธนาคาร ผ่านบัญชีธนาคาร "ทหารไทยธนชาต" เลขที่ 206-2-36039-7 ชื่อบัญชี "นางเรียม ทองย้อย และ/หรือ
นายรสุ สืบสหการ และ/หรือนายธวัชชัย เปาทุ้ย"

 

 >>> การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร สำหรับหน่วยงานราชการ ห้างร้านเอกชน ต่าง  ๆ

 

>>> การขอเอกสารออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ของนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา

 

คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่