พิธีน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9

พิธีน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.09 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมชูชาติ กำภู วิทยาลัยการชลประทาน ภายใต้มาตรการการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีและการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distance) ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดย อาจารย์ชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน การร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และร่วมเปล่งเสียงแสดงความรักสามัคคีผ่านบทเพลง "ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ" เป็นอันเสร็จพิธี

หลังจากนั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน พร้อมด้วย คณาจารย์ พนักงาน และนิสิตวิทยาลัยการชลประทานทั้ง 4 ชั้นปี ร่วมกันแสดงจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในพื้นที่วิทยาลัยการชลประทานท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายสลับหยุดเป็นระยะ หลังจากนั้นจึงได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน