ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบัณฑิตร่วมกันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยการชลประทาน ก่อนที่จะนำบัณฑิตไปซ้อมย่อยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันถัดไป

นอกจากนี้ ภายหลังจากการซ้อมย่อย อาจารย์ชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน ได้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน 1 คน คือ นายปิยังกูร เจริญสุข และเกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 5 คน คือ นางสาวนวรัตน์ ภูมิภักดิ์,  นางสาวพิมพ์วรักษ์ อินจันทร์ศรี,  นางสาวชญาภา เลาหะอุดมโชค,  นายจุฬพัฒน์  บุญสุยา และนางสาวอินทิรา ถนอมสิน