พิธีผูกไท ชลกร 76

พิธีถูกไท ชลกร 76

        วันที่ 27 กันยายน 2563 อาจารย์ชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน พร้อมด้วย อาจารย์วิทยาลัยการชลประทาน ร่วมผูกไทวิทยาลัยการชลประทานให้กับนิสิตชายชั้นปีที่ 1 และประดับตุ้งติ้งพญานาคเจ็ดเศียรให้กับนิสิตหญิงชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการชลประทาน ณ ลานอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตวิทยาลัยการชลประทานชั้นปีที่ 1 (รุ่น76) เข้าสู่วิทยาลัยอย่างเป็นทางการ หลังจากต้องเรียนออนไลน์จากบ้านตนเองนับตั้งแต่เปิดเทอมต้นกว่า 2 เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งหลังจากนี้ไป นิสิตทุกชั้นปีจะเข้าสู่ช่วงสอบกลางภาคในห้องสอบ และการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายใต้รูปแบบการเว้นระยะห่างและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อไป