กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษา

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*********************************************************

 
>>>  รอบที่ 1 Portfolio: โครงการช้างเผือก
 
 
>>>  รอบที่ 2 Quota:
         โครงการลูกพระพิรุณ (วิทยาลัยการชลประทาน รับบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ กรมชลประทาน
ตามเงื่อนไขที่กำหนด) 67-TCAS2-Pra_Pirun_Quota.pdf (ku.ac.th)
 
         โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (วิทยาลัยการชลประทานรับบุตรเกษตรกร ตามเงื่อนไขที่กำหนด และมีทุนการศึกษา 4 ปี แบบมีสัญญาผูกพันธ์) 67-TCAS2-Seed_to_Land_Quota.pdf (ku.ac.th)
 
         โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตา 30 จังหวัด): สำหรับนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ รวม 30 จังหวัด 67-TCAS2-Province_Quota.pdf (ku.ac.th)
 
         โครงการโควต้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         โครงการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับมก. (วิทยาลัยการชลประทาน รับนักเรียน
โรงเรียนชลประทานวิทยา ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 
 
>>>  รอบที่ 3 Admission :
        เลือกสมัครได้สูงสุด 10 อันดับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่ม ทาง https://admission.ku.ac.th/majors/project/28/ 
และสมัครผ่านช่องทาง https://www.mytcas.com/