กีฬาสานสัมพันธ์สถาบันวิชาชีพเฉพาะ ครั้งที่ 6

ภาพบรรยากาศกิจกรรมกีฬาสถาบันวิชาชีพเฉพาะ ครั้งที่ 6

องค์การนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสานสัมพันธ์สถาบันวิชาชีพเฉพาะ ครั้งที่ 6 วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยครั้งนี้โรงเรียนการไปรษณีย์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งในปีนี้มีสถาบันที่เข้าร่วม 5 สถาบัน ได้แก่

1.โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
2.โรงเรียนการไปรษณีย์
3.ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
4.สถาบันการบินพลเรือน
5.วิทยาลัยการชลประทาน