ครบ77ปี สถาปนามก.

พลังเกษตรศาสตร์ พลังศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่ความยั่งยืน

2 กุมภาพันธ์ 2563 ครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน และรองเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์

วางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

ในนามของ วิทยาลัยการชลประทาน และ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์