กีฬาดงตาลสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 14

 "กีฬาดงตาลสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 14"

องค์การนิสิตวิทยาลัยการชลประทานนำคณะนิสิตกว่า 91 คนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน

ประกอบด้วย (1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (4) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ (5) วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยในปี 2563 นี้ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน การแข่งขันประกอบด้วย 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล แบดมินตัน แชร์บอล บาสเกตบอล ตะกร้อ วอลเล่บอล และเทเบิ้ลเทนนิส โดยผลการแข่งขัน นักกีฬาจากวิทยาลัยการชลประทานสามารถแข่งขันชนะเลิศ ได้แก่ กีฬาแชร์บอลหญิง และแบดมินตันชายเดี่ยว สำหรับรองชนะเลิศ ได้แก่ แบดมินตันหญิงเดี่ยว และ แบดมินตันคู่ผสม

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป๋็นประธานในงานเลี้ยงปิดการแข่งขัน พร้อมมอบถ้วยรางวัล และมอบธงการจัดการการแข่งขันให้กับเจ้าภาพในครั้งที่ 15 (ปี 2564) ให้กับ วิทยาลัยการชลประทาน โดยมี นายวรานนท์ อ่อนอุระ อาจารย์ผู้ช่วยนักวิจัย เป็นผู้แทนวิทยาลัยการชลประทานรับมอบธง

การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ทำให้นิสิตที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักเพื่อนใหม่ในสายงานวิศวกรรมศาสตร์ ได้เห็นวิธีการทำงานการทำกิจกรรมของเพื่อนต่างสถาบันฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ชื่อเสียงของวิทยาลัยการชลประทาน ต้นกำเนิดของ "ปราสาทดงตาล" ให้เพื่อนๆ ได้รู้จักอีกด้วย

ขอขอบคุณรูปสวยๆจาก ทิ้ง75