บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS 2563 รอบที่ 1

วันที่ 18 มกราคม 2563 

วิทยาลัยการชลประทานดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1

"โครงการช้างเผือก วิทยาลัยการชลประทาน" ประจำปีการศึกษา 2563

โดยนักเรียนแต่ละคนต่างนำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมานำเสนอต่อกรรมการ ซึ่งโครงงานหลายๆ ชิ้นได้รับรางวัลระดับเขต ภูมิภาค ระดับชาติ ซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจแก่โรงเรียนของนักเรียนที่สามารถสร้างชื่อเสียงและผลงานเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประกาศผลในวันที่ 30 มกราคม 2563 และกำหนดให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์

ในวันที่ 30 - 31 มกราคม 2563

#KU80 #Waterman76