ค่ายชลกรอาสา 3

กิจกรรมค่ายอาสาชลกร ครั้งที่ 3 

 
จัดโดยองค์การนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน เพื่อให้นิสิตวิทยาลัยการชลประทานได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์
อาทิ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การสร้างจิตอาสา โดยการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนมาพัฒนาชุมชน โรงเรียน เป็นต้น
ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน จังหวัดราชบุรี
นิสิตวิทยาลัยการชลประทานได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียน และวัด ประกอบด้วยการสร้างแปลงผัก ปรับปรุงซุ้มอ่านหนังสือ
สร้างอ่างล้างหน้า ทาสีอาคาร รวมทั้งทาสีกุฏิพระ
นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 10 ทุน และร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันก่อนเดินทางกลับอีกด้วยด้วย
 
ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์
และโครงการชลประทานจังหวัดราชบุรีที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆ แบบนี้ให้กับนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน