ม่วนซื่นให้หลาย งานวัดบ้านเฮา ชาวชลกร
แวะเวียนมากัน 4 มกราคม 2563
กิจกรรมมากมาย เช้า สาย ถึงค่ำ
รายละเอียดสอบถามได้ที่ 025840378-9 ต่อ 133

#XujatiDay2020 #วันชูชาติ2563