โครงการ ESPM โรงเรียนชลประทานวิทยา

นิสิตวิทยาลัยการชลประทานชั้นปีที 2 (รุ่น 74) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนชลประทานวิทยา 

เข้าร่วมเป็นพิ่เลี้ยงในระหว่างการทำกิจกรรมให้นักเรียนชั้น ม.1 โครงการ ESMP โรงเรียนชลประทานวิทยา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา - ชลประทาน 

ให้น้องๆ เรียนรู้เรื่อง แรงลอยตัวของวัตถุในของเหลว (Buoyant Force) โดยให้นักเรียนทดลองปั้นดินน้ำมันเป็นรูปทรงให้สามารถลอยบนผิวน้ำได้ รวมทั้งแข่งขันว่าทีมใดสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของลูกแก้วได้มากกว่ากัน 

โดยนักเรียนสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์และใช้ไหวพริบในการทดลองได้เป็นอย่างดี

และเรียนรู้การก่อสร้างหอคอยที่เป็นโครงถักโดยใช้เส้นสปาเก็ตตี้และแป้งโดว์เป็นอุปกรณ์การทดลอง ซึ่งนักเรียนสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบโครงสร้างได้หลากหลายรูปแบบ และนำความรู้และประสบการณ์ที่เคยเรียนรู้มา นำมาประยุกต์ใช้ด้วย