ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการชลประทาน ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในพิธี “ปัจฉิมนิเทศ” วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562

โดยมีคณาจารย์ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตบริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู บิดาแห่งชลกร และลานหน้าป้ายวิทยาลัยการชลประทาน อาคารอำนวยการ

พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมภายในห้องประชุมชูชาติ กำภู อาทิ
- การขับร้องเพลงหมู่
- การรับชมวิดีทัศน์
- การมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่บัณฑิตเกียรตินิยม
- การกล่าวแสดงความยินดีของอาจารย์อาวุโส
- การกล่าวปัจฉิมนิเทศน์โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน
- การกล่าวแสดงความรู้สึกในโอกาสจบการศึกษาของผู้แทนบัณฑิต