โครงการเตรียมวิศวะโยธา-ชลประทาน

บรรยากาศการร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมวิศวะโยธา-ชลประทาน กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยาที่สนใจเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มาลองเรียน ลองเล่น ลองสอบ เสริมด้วยหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานโยธา-ชลประทาน ของวิทยาลัยการชลประทาน โดยโรงเรียนชลประทานวิทยาเปิดเป็นวิชาเลือกให้นักเรียนที่สนใจได้เลือกเรียน ทำกิจกรรมกันทุกวันศุกร์ เริ่มต้นปีแรกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และจะขยายผลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 ตามลำดับ มีวิทยากรทั้งจากวิทยาลัยการชลประทาน จากกรมชลประทาน และจากหน่วยงานต่างๆ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกสัปดาห์