วันชูชาติ 2566

ประมวลภาพบรรยากาศ งานวันชูชาติ วันที่ 4 มกราคม 2566

โดยชมรมถ่ายภาพ วิทยาลัยการชลประทาน

*********

และสามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่เพจ องค์การนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน