วันคล้ายวันสถาปนา กพส ครบ 43 ปี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิหม่อมหลวงชูชาติ กำภู นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน พร้อมด้วยนายมนัส กำเนิดมณี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลา เพื่อระลึกถึงหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ผู้วางรากฐานการศึกษา และก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 43 ปี