วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการชลประทาน ครบรอบ 83 ปี

1 สิงหาคม 2564

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการชลประทาน ครบรอบ 83 ปี

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 วิทยาลัยการชลประทานจัดแคมเปน “Waterman Network ยุค COVID-19” เชิญชวน “ชลกร” ทำบุญ ทำความดี รูปแบบใดก็ได้ ที่ได้ก็ได้ เพื่ออุทิศแด่ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา บูรพคณาจารย์ และศิษย์เก่าที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมถ่ายรูปแชร์แบ่งปันติด hashtag #83ปีวิทยาลัยการชลประทาน

 

 

 

          วันที 1 สิงหาคม 2564 อาจารย์ชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ (ชลกร รุ่น 44) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน เป็นผู้แทนชาวชลกร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยการชลประทาน และสักการหม่อมหลวงชูชาติ กำภู บิดาแห่งชลกร รวมทั้ง ทำบุญถวายสังฆทานและจตุปัจจัยแด่พระปัญญานนัทมุณี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ด้วยความเรียบง่าย กระชับ ตามสถานการณ์ปัจจุบัน