พิธีมอบทุนการศึกษา ต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2564

"พิธีการมอบทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน

ประจำปีการศึกษา 2564" แบบออนไลน์

             วันที่ 11 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยการการชลประทาน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา "ต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน" ในวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119 โดยมอบให้กับนักเรียนที่เป็นบุตรเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกให้เรียนต่อระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยการชลประทาน ผ่านระบบ TCAS รอบ 2 ภายใต้ โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 

                ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ml9xSmLI-Ug