ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU82

"เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน พร้อมด้วย นายสรายุทธ อิ่มใจ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการชลประทาน ได้เข้าร่วม กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่สำหรับนิสิต KU82 โครงการ “ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” หรือ "Proud to be KU" โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับการเข้ามาเป็นลูกนนทรีของนิสิต KU82 อย่างอบอุ่น ด้วยพิธีมอบต้นนนทรีประจำรุ่น และพิธีเทียนชัยอุดมการณ์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ชั้นปีที่ 1 รุ่น 78 เข้าร่วมกิจกรรม และมีนิสิตชั้นปีที่ 3 รุ่น 76 ร่วมเป็นพี่เลี้ยงด้วย"