ชลกรพี่น้องพร้อมวิ่ง อุทยานชลประทานไทย

ประมวลภาพบรรยากาศ "ชลกรพี่น้องพร้อมวิ่ง อุทยานชลประทานไทย"

โดยองค์การนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน เมื่อ 15 มกราคม 2566

ณ อุทยานชลประทานไทย กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

*********

สนใจภาพต้นฉบับ และดูภาพเพิ่มเติม ทักแชทได้ที่เพจ องค์การนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน