กีฬาดงตาลสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต

เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
สำหรับการแข่งขันกีฬาดงตาลสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566
 
 
โดย วิทยาลัยการชลประทาน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ผลการแข่งขันมีดังนี้
(1) กีฬา e-Sport (ROV): 1. เกียร์ชลประทาน 2. เกียร์กำแพงแสน 3. เกียร์สกลนคร
 
(2) กีฬาเทเบิลเทนนิส:
         ประเภทหญิง 1. เกียร์สกลนคร 2. เกียร์ศรีราชา 3. เกียร์กำแพงแสน
         ประเภทชาย 1. เกียร์บางเขน 2. เกียร์ศรีราชา 3. เกียร์ชลประทาน เกียร์สกลนคร และเกียร์กำแพงแสน
 
(3) กีฬาวอลเลย์บอล: 1. เกียร์กำแพงแสน 2. เกียร์บางเขน 3. เกียร์สกลนคร
 
(4) กีฬาแชร์บอล: 1. เกียร์บางเขน 2.เกียร์ศรีราชา 3. เกียร์กำแพงแสน
 
(5) กีฬาบาสเก็ตบอล:
         ประเภทหญิง 1. เกียร์กำแพงแสน 2. เกียร์บางเขน 3. เกียร์ชลประทาน
         ประเภทชาย 1. เกียร์บางเขน 2. เกียร์กำแพงแสน 3. เกียร์สกลนครและเกียร์ศรีราชา
 
(6) กีฬาเปตอง:
         ประเภทชายคู่ 1. เกียร์ชลประทาน 2. เกียร์สกลนคร 3. เกียร์กำแพงแสน
         ประเภทหญิงคู่ 1. เกียร์กำแพงแสน 2. เกียร์ชลประทาน 3. เกียร์ศรีราชา
 
(7) กีฬาแบตมินตัน:
        ประเภทชายเดี่ยว 1. เกียร์กำแพงแสน 2. เกียร์ศรีราชา
        ประเภทหญิงเดี่ยว 1. เกียร์กำแพงแสน 2. เกียร์ศรีราชา
        ประเภทคู่ผสม 1. เกียร์บางเขน 2. เกียร์ศรีราชา
 
(8) กีฬาฟุตบอล: 1. เกียร์กำแพงแสน 2. เกียร์สกลนคร 3. เกียร์บางเขน
 
(9) รางวัลถ้วยรวมทุกประเภทกีฬา: เกียร์กำแพงแสน
 
ในนามของวิทยาลัยการชลประทาน ขอแสดงความยินดีกับทุกเกียร์ที่ได้รับรางวัลและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมจนเสร็จสิ้น หากมีข้อผิดพลาดขออภัยมา ณ โอกาสนี้ แล้วพบกันใหม่ใน 5 GEAR GAME ณ บางเขน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสามารถแสดงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมและให้ข้อเสนอแนะได้ที่ https://forms.gle/B8uZwm81SKfMyhQT9